sábado, 7 de abril de 2018

CNR1: Per què el consum de marihuana afecta greument el cervell


Localització: cromosoma 6
Nom sencer: receptor de canabonoides num 1
Longitud del gen: 1443 nucleòtids
Longitud de la proteïna: 472 aminoàcids El gen CNR1 fabrica un receptor de cannabioides, que com indica el seu nom, esta especialitzat en la detecció i interpretació de senyals procedents de les molècules psicoactives del cànnabis.  La seva funció natural, però, no és aquesta , perquè dins el nostre cos no hi ha marihuana, sinó detectar i interpretar els senyals procedents d’un neurotransmissors que fabrica el cervell anomenats endocanabioides, que s’assemblen moltíssim als principis psicoactius de la marihuana. Estan implicats en diversos processos fisiològics, com la sensació de gana i de dolor, l’estat d’anim i la memòria. Per això el consum de cànnabis afecta directament aquests processos.
El consum de drogues, entre les quals hi ha la marihuana, forma part de les característiques culturals de cada societat i de cada moment històric. Totes les cultures humanes admeten el consum de determinades substàncies amb efectes psicoactius i en prohibeixen d’altres, sovint de manera arbitrària, en funció dels antecedents històrics i el bagatge cultural. La marihuana n´és un bon exemple amb regulacions que depenen de cada país, com també ho  és l’alcohol, perfectament socialitzat en uns i prohibit n altres.
El consum de cànnabis té molts efectes sobre el cervell. Afecta a l’hipocamp, que és la regió que gestiona la memòria. Actua sobre unes petites neurones, anomenades interneurones, que son la primera baula del circuit neuronal dels records. Aquestes neurones produeixen un neurotransmissor anomenat GABA que actua com a inhibidor d’una sèrie de senyals que resulten necessaris perquè funcioni la memòria. Aquest neurotransmissor ha d’estar en equilibri amb un altre anomenat glutamat, que és un activador, de manera que el procés d’oblidar i recordar es produeixi de manera coordinada. El consum de marihuana alera aquest equilibri, motiu pel qual disminueix la capacitat de memòria i afavoreix l’oblit. I si es consumeix habitualment l’amnèsia s’intensifica i persisteix fins i tot quan no esta sota els seus efectes.
També fa que els reflexos disminueixin, i les persones que en consumeixen en grans quantitats durant períodes largs de temps desenvolupin problemes permanents de coordinació motora. El motiu és que la sobreestimulació dels receptors de cannabinoides provoca una resposta inflamatòria al cervell que altera el cerebel, que és la part encarregada de la coordinació dels moviments. Certament hi ha estudis que n’avalen el seu us terapèutic en dosis adequades i en casos concrets, sempre sota control mèdic, però la idea sovint socialment estesa, si més no en determinats ambients, que la marihuana és inofensiva resulta totalment equivocada. Malgrat que els consumidors de cànnabis que han estat fumant més de cinc cigarrets de marihuana al dia durant deu anys acaben patint danys greus  i irreversibles al cervell, que poden provocar diversos tipus de psicosis, aquets danys es produeixen ja a partir de quantitats menors i en períodes de temps més curts, i afecten també les zones del cervell que regulen les emocions, com la por i l’agresivitat, motiu pel qual pden conduir a alteracions del comportament amb símptomes psicòtics.
Per cert, l’estudi d’aquests i altres receptors implicats en el consum i els efectes de diverses drogues està permetent també dissenyar tractaments de deshabituació, que es basen en productes que interactuen amb els receptors sense activar-los

 100 gens que ens fan humans  ( poetes i assassins, inventors i imitadors, racionals i dogmàtics, biològics i culturals)  David Bueno i Torrens,   Cossetània editors

19 comentarios:

 1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar
 2. De quina manera afecta la marihuana a l’hipocamp?
  a)dona sensació de gana
  b)disminueix la capacitat de memòria i afavoreix l’oblit
  c)altera el comportament amb símptomes psicòtics
  d)no té cap efecte sobre l'hipocamp

  Ruth Sánchez, 1r A BATX

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pregunta 2.
   Quina es la funció del neurotransmissor endocanabioides?
   a)causant de la pèrdua de l'equilibri
   b)causant de l'oblit i la paranoia
   c)causant de la sensació de gana i de dolor, l’estat d’anim i la memòria
   d)totes les anteriors són correctes

   Ruth Sánchez, 1r A BATX

   Eliminar
 3. ADRIÀ LARA I AGUILERA 1º BACHILLERATO

  He trobat aquest text realment interessant perquè m'ha fet conèixer de més a prop els perjudicis de consumir cànnabis. Ja abans sabia que era molt dolent per la salut i les nostres connexions neuronals, però no sabia exactament en quines parts i com afectava en el cervell.

  El text em fa pensar en la quantitat de gent al nostre voltant que consumeix cànnabis, que no en sap les seves conseqüències que poden ser perjudicials de per vida. Realment, considero que textos com aquest d'haurien de difondre més i fer conèixer més informació sobre el tema a tota la població.

  El punt que m'ha cridat més l'atenció ha estat "la perdua de memòria", tot hi que ja n'era conscient, m'ha tocat la fibra sensible. Sembla mentida que per consumir una substància puguis acabar tan malament, i el que és més, que tanta gent sabent que és perjudicial, ho continu-hi fent.

  En conclusió, crec que hauríem de fer consciència social del cannabis i els seus efectes.

  Preguntes kahoot:

  1. Quins processos fisiològics són directament afectats per el consum de cànnabis?
  a)sensació de gana, memòria i estat d'ànim.
  b)sensació de gana, dolor, estat d'ànim i memòria.
  c)pèrdua d'equilibri, sensació de gana i pèrdua de memòria.
  d)totes les opcions són correctes.

  2. El consum de drogues com la marihuana de què forma part?
  a) De les característiques culturals de la societat i de cada moment històric.
  b) De la tradició de cada país.
  c) D'una tradició prehistòrica.
  d) Les respostes a i b són correctes.

  ResponderEliminar
 4. Com s'anomena el neutransmissor que produeixen les interneurones?

  a) GABA
  b) ABAG
  c) BAGA
  d) AGAB

  ResponderEliminar
 5. Que passa si es consumeix habitualment marihuana?

  a) L'amnèsia s'intensifica només quan està sota els seus
  efectes i els reflexos disminueixen.
  b) L'amnèsia s'intensifica i persisteix fins i tot quan no
  està sota els seus efectes i els reflexos disminueixen.
  c) L'amnèsia s'intensifica només quan està sota els seus
  efectes i els reflexos augmenten.
  d) L'amnèsia s'intensifica només quan està sota els seus
  efectes.


  Maria Laburta, 1r Batx A

  ResponderEliminar
 6. Possibles preguntes d'examen:

  1.Quina és la funció natural del gen CNR1?

  A) Detectar i interpretar els senyals procedents de les molècules psicoactives del cànnabis.
  B) Controla la sensació de gana i de dolor.
  C) Detectar i interpretar els senyals procedents dels endocanabioides.
  D) Controla l’hipocamp, que és la regió que gestiona la memòria.

  2. Que diuen alguns estudis sobre la marihuana?

  A) És inofensiva.
  B) Pot tenir un us terapèutic en dosis adequades i en casos concrets sota control mèdic.
  C) Ajuda a l'aprenentatge.
  D) No afecta a les zones del cervell que regulen les emocions.

  Marina Vallhonrat 1BatxA

  ResponderEliminar
 7. El consum de cànnabis afecta a l'hipocamp. Què és?

  a) La regió que gestiona la resolució de problemes.
  b) La regió que gestiona la comprensió del llenguatge.
  c) La regió que gestiona la memòria.
  d) La regió que gestiona el ritme cardiac.

  Sara Peris 1r Batx A

  ResponderEliminar
 8. El consum de cànnabis en grans quantitats durant períodes largs de temps pot desencadenar problemes permanents de coordinació motora. Quin és el motiu?

  a) Alteració de l'equilibri del individu
  b) Sobreestimulació del cerebel
  c) Alteració al cerevel
  d) Inflamació dels receptors

  Ona Freiria 1r Batx C

  ResponderEliminar
 9. Sabent que el consum de cànnabis té molts efectes sobre el cervell. Quin és el primer efecte sobre aquest?

  a) Funcionament incorrecte de la memòria
  b) Alteració en l'equilibri de l'individu
  c) Visions al·lucinogenes
  d) Totes les respostes són incorrectes

  Jordi Viñeglas Barba 1r Batx A

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. No s'enten que vols dir amb el "primer".El primer que surt a l'article? El primer en importància? No la posaré a l'examen per no causar confusió, Jordi.

   Eliminar
 10. El consum de la marihuana es veu influenciat per:

  a) la societat de cada moment històric
  b) la tradició de cada país
  c) la tradició familiar
  d) no es veu influenciat per res

  Jordi Viñeglas Barba 1r Batx A

  ResponderEliminar
 11. El consum de cannabis a quina part del cervell afecta?
  A)Al lobul frontal
  B)Al lobul occipital
  C)Al cerebel
  D)Al hipocamp

  ResponderEliminar
 12. En quin cromosoma es troba el gen anomenat receptor de canabonoides num 1?
  A) cromosoma 20
  B) cromosoma 9
  C) cromosoma 6
  D) cromosoma 23

  ResponderEliminar
 13. Quins afectes té el Cannabis?
  a) Empitjoren la memòria (afecten neurones) 👍
  b) Empitjoren el sistema digestiu.
  c) Afecten a la pell.

  ResponderEliminar
 14. Quines conclusions s’han obtingut amb els estudis sobre la marihuana?

  a)No afecta a les parts del cervell que regulen les emocions.
  b)Produeix danys greus i irreversibles al cervell que poden provocar símptomes psicòtics.
  c)És totalment inofensiva.
  d)Facilita la concentració.

  Maria Laburta, 1r Batx A

  ResponderEliminar
 15. Aquest tema em sembla molt encertat, ja que és una éspecie de moda que cada cop s'estén més en adolescents de la nostra edat, i és important saber-ne les conseqüències.

  Havia escoltat que a la llarga tenia conseqüències greus com l'esquizofrènia, l'empitjorament del funcionament del cervell, etc. El que no m'esperava és que a curt termini ja comencés a afectar al nostre estat d'ànim, i fagi sortir emocions tan negatives com la por i l'agressivitat, i aixó em porta a una sola conclusió: No val la pena enganxar-s'hi.

  Per una altra banda, no acabo d'entendre perque s'usa com a calmant del dolor, perque, pel que tic entés és calmant peró també es adictiu. Llavors, pot donar-se el cas que el pacient que ho hagi d'utilitzar durant molt de temps, es torni addicte, o tingui danys cerebrals com a conseqüència?  Anna Pichel Canals, 1r Batx B

  ResponderEliminar
 16. Cual de los siguientes efectos es incorrecto al conumir marihuana:
  A)taquicardia,
  B)desorientación,
  C)falta de coordinación física,
  D)mareos

  ResponderEliminar
 17. Pregunta de Sandra Guerra ( no la ha podido subir) :
  Els consumidors de cannàbis que han estat fumant més de cinc cigarrets de marihuana al dia durant deu anys acaben patint danys greus i irevisibles al cervell. Com la regulació de les emocions:
  a)La por i l'agresivitat.
  b)L' agresivitat i la tristesa.
  c)La tristesa i la por.

  ResponderEliminar

Lo que entra para el examen del tercer trimestre ( para almas despistadas)

De la parte de enfermedades no infecciosas  1-Leerse ( y entender) las siguientes entradas del blog: - Inhibición del crecimiento cau...